Vi kjører deg trygt fra dør til dør 24 timer i døgnet 365 dager i året. Vi tilbyr taxi fra 1 - 16 personer. Vi tilbyr både Persontransport & Spesialtransport. 6 maxitaxier hjelper deg som har behov for transport med rullestol. Du får selvfølgelig all den hjelpen du trenger i forbindelse med turen. Ønsker du mer informasjon om våre tjenester ta kontakt.

Priser for persontransport er pr. 1.1.2018

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
46,00
15,28
5,94
99,00
245

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 5-8 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
64,00
21,39
8,32
163,00
343

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 9-12 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
83,00
27,50
10,69
219,00
442

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 13-16 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
101,00
33,61
13,07
275,00
540

Kveldstid, Man-Fre 18:00-24:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
56,00
18,49
7,19
120,00
297

Helg/Natt, Man-Fre 00:00-06:00 + Lør/Søn, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
62,00
20,63
8,01
137,00
331

Lør 06:00-15:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
46,00
15,28
5,94
99,00
245

Høytid, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
67,00
22,16
8,61
143,00
356

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
46,00
15,28
5,94
99,00
245

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 5-8 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
64,00
21,39
8,32
163,00
343

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 9-12 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
83,00
27,50
10,69
219,00
442

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 13-16 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
101,00
33,61
13,07
275,00
540

Kveldstid, Man-Fre 18:00-24:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
56,00
18,49
7,19
120,00
297

Helg/Natt, Man-Fre 00:00-06:00 + Lør/Søn, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
62,00
20,63
8,01
137,00
331

Lør 06:00-15:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
46,00
15,28
5,94
99,00
245

Høytid, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
67,00
22,16
8,61
143,00
356

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
46,00
15,28
5,94
99,00
245

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 5-8 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
64,00
21,39
8,32
163,00
343

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 9-12 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
83,00
27,50
10,69
219,00
442

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 13-16 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
101,00
33,61
13,07
275,00
540

Kveldstid, Man-Fre 18:00-24:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
56,00
18,49
7,19
120,00
297

Helg/Natt, Man-Fre 00:00-06:00 + Lør/Søn, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
62,00
20,63
8,01
137,00
331

Lør 06:00-15:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
46,00
15,28
5,94
99,00
245

Høytid, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris
67,00
22,16
8,61
143,00
356

Alle tall er i NOK.
Jamførpris = prisen på en tur som har starttakst + 8 km kjøring + 13 minutter pris.

EKSEMPEL:

Jamførpris 1-4 Personer vil ha kr 46 + (8km x kr15,28)=kr 122 + (13 min x kr 5,94)=kr 77 =kr245,-

Tillegg for kveld: 21%
Tillegg for natt/helg: 35%
Tillegg for Lørdag: 21%
Tillegg for høytid: 45%

Ny takstberegning fra 1 september 2012.

PARALLELLTAKST Starttakst + kr/km + kr/sek Kr/km og kr/sek løper parallelt samtidig så lenge du er i bilen.