HANS CHRISTIAN OMBUSTVEDT
Hans C. Ombustvedt, født 8. november 1838. Vokste opp som gårdsgutt i Våler/Ombustvedt. Flyttet til Moss.
Han kjøpte Storgata 23 i ca 1870. Adressen som helt tilfeldig skulle bli Moss Taxi sin sentral mange år senere.
Han solgte denne i 1901, og kjøpte Værlegata 2 (a+b).

Hans Christian var kjent som en driftig kar og han opprettet en hesteskysstasjon med sine brødre i Værlegata.
Da automobilen kom til landet fattet han interesse for disse. I 1909 kjøpte Hans de to neste bilene i byen.
Begge ble straks tatt i bruk som bildrosjer. Det skulle ikke gå mange årene før antallet automobiler i Moss økte.
Hans Christian fikk fikk fra tidligere kommunal støtte til å drive skyss-stasjonen. Men på grunn av automobilen
hadde det et par ganger vært på tale å legge ned skysstasjonen til Ombustvedt. Hans var som nevnt en svært driftig mann,
og det lyktes han å få beholde, og forhøyet det kommunale bidraget slik at han kunne drive både hesteskyss og bildrosjer.

To av brødrene til Hans var drosjekjørere og skysskarler. Bilene fikk registreringsnummer B-1 og B-2.
Hans Ombustvedt solgte eiendommen i Værlegata 2 (a+b) til Moss Aktiemeieri for 30. 000 kr i 1914.
Eiendommen besto da av 3 våningsbygninger og tre uthus. familien Ombustvedt flyttet videre til Sverres gate 25.

Hans Christian Ombustvedt var vognmann til sine siste dager i 1917 og ble nesten 79 år gammel etter en lengre kreftsykdom..
Værlegata 2 lå ca rett der Bedehuset ligger i dag, og helt bort til Carl Johans hospital. På tomta der Meieriet lå, er det i dag parkeringsplass.
http://kart.finn.no/?lng=10.66023&lat=59.43382&zoom=18&mapType=historicalm-Moss-kart-1904%40h

Den første bilen til Hans Ombustvedt var en tyskprodusert Brennabor med registreingsnummer B-1.
Noe som antagelig betyr at Ombustvedts bil var den første mosseregistrerte bilen. I tillegg den første registrerte bilen i Østfold
etter det nye registeringssystemet med bokstaver til hvert fylke. Om begge biler ble innkjøpt likt er noe usikkert.

Den samme bilen (Brennador B-1) ble solgt til Paul Kjellerød som brukte bilen til drosjevirksomhet i mange år fremover.

PAUL KJELLERØD
Paul Kjellerød kjøpte hele skyssstasjonen til Ombustvet inkludert hester og bilen B-1.
Dette var antagelig etter 1914 da det finnes en avisnotis om bilen til Ombustvedt på de trange veiene til Våler.
Det kan også vært samme år, og at Ombustvedt solgte da han solgte eiendommen til Moss Aktiemeieri.

Med denne bilen var Kjellerød den eneste drosjeeieren i noen år etter Hans Ombustvedts død i 1917.
Brennaboren ble byttet ut med nyere biler. Kjellerød ble senere byens første sjåførlærer.
Det ryktes at den gamle klassiske Brennadoren mer eller mindre ramlet fra hverandre da den ble byttet ut.

Paul Kjellerød hadde lenge en tillatelse på ruten Moss – Larkollen.

HALVOR JØRGEN VESTERÅS
Halvor Vesterås var blant de tidligste drosjesjåførene i Moss, og kjørte i hele i 39 år.
Halvor Jørgen ble født 6. juli 1891. Han kom fra gården nedre Opstad i Rygge.
Hans far var Gårdbruker Anton Halvorsen Lødeng fra Vesteraas.

Som ung gutt var Halvor fingernyttig og flyttet senere til Nesset 1, hvor han ble bilmekaniker i Moss.
Det tok ikke lang tid før Halvor ble sjåfør på egen bil. Den første drosjen han kjørte var en Buick 1919 modell.

Det å kjøre drosje den gangen var ikke spesielt god butikk. Folk var ennå ikke komfortable med biler.
Dermed ble det oftest doktorbesøk og transport til dyrelege
En tur fra Moss – Oslo kunne allikevel innbringe 50-60 kroner, noe som var god fortjeneste.

De første bilene var var ikke beregnet for norsk natur og vinter. Drosjene var mer av de “sommerlige” utgaver den gangen.
Taket besto gjerne av en tynn kalesje med sideduker. Det var nok alt annet enn varme koselige turer i vinterhalvåret.

DAVID BRYNILDSEN
I 1912 er det dokumentasjon på at David Brynildsen drev drosjetrafikk mellom jernbanestasjonen i Moss og hotellet i Larkollen.
Han kjørte ikke med bensin, men hadde en stor ballong på taket som var fyllt med gass. Fra ballongen gikk det et rør ned til forgasseren.
Dette var nok ingen god løsning ettersom gassen raskt ble oppbrukt. I etterkant av hver tur måtte David innom Moss Gassverk for påfyll til ballongen.
Det ble både og dyrt slitsomt, og tok mye tid. David ga opp kjøringen. Andre, bensindrevne drosjer tok over ruten etter ham.

60-tallet
Brudgommen – Asbjørn «Brudgommen» Syversen. Drosjesjåfør.
Svarten – Harald «Svarten» Olsen. Drosjeeier fra Klostergata 11 «Blondin-gården».

GENERELL HISTORIE
————–

Det var flere automobiler før 1909 i byen. Slaktermester Paul Brandstrup og politimester Furst hadde begge biler.
En melkerute gikk i en periode mellom Moss og Svinndal. Paul Brandstrup kjøpte antagelig i 1908 byens første bil.

De første drosjene i byen ble antagelig drevet av familien Ombustvedt fra deres skysstasjon i Værlegata 2.
Skysstasjonen ble startet opp på slutten av 1800,eller tidlig på 1900 tallet og var i aktivitet frem til ca 1920.
I 1909 kjøpte Ombustvedt 2 Automobiler som straks ble satt til drosjevirksomhet.

De første bilene i byen ble stort sett kjøpt inn til bruk som drosjer, transport og det var flest lastebiler.
Noen av de rikeste i byen hadde private biler, gjerne med egne sjåfører til sine doninger.

Brødrene Brandstrup søkte i 1918 om en fast bilrute mellom Moss og Larkollen. Ruten korresponderte med tog på Dilling stasjon.

Ved inngangen til 1920-årene var det fire drosjer i Moss.
Paul Kjellerød skulle bli den neste kjente drosjeeieren, og etter han Halvor Jørgen Vesterås.
Uten varmeapparat og lukket karosseri på de tidligste modellene, var de lite attraktive på vinterstid.
Samtidig var det sjelden køer, og drosjene hadde muligheter for litt sightsing på turene.

Med disse pionerene skulle hundrevis av sjåfører og drosjeeiere følge i samme spor.
Bilene ble helt frem til 1950-årene drevet på bensin, gass, karbid, diesel og knott.

I 1943 hadde antallet drosjer økt til 26 biler. og i 1950 nesten fordoblet til 47 drosjer.

Vær og vind har vært en faktor for drosjenæringen.
I de krevende vinterårene på 40-60 tallet ble ofte drosjene parkert da det var umulig å komme seg frem.

I perioden fra 50-70 tallet hadde alle byens drosjer registreringsnummer fra B-9700 og oppover. Alle hadde undertitler “Drosje”.
Trolig midt på 40-tallet ble drosjene utstyrt med “lamper” på taket. Senere kom det lys i disse og slukket lampe betydde opptatt.

I begynnelsen hadde ikke drosjene noen faste holdeplasser, og hadde fast ‘base’ hjemme hos den enkelte eier.
For å få en drosje var det mulig å bestille til et tidspunkt. Senere begynte sjåførene å finne strategiske plasser.
Ved kanalen, bastøferja og jernbanen. Enkelte plasser i byen, som ved torvene og ved sykehuset.

Det skulle ikke ta lang tid før det ble opprettet “offisielle” drosjeplasser. En av de første var ved det gamle torvet, utenfor Andersen & Bang.
Øvre Torv ved Basabygningen og Storgata 23 skulle ble de mest kjente og fikk egne sentraler. Storgata var sentral fra 1972 til 2016.
Det var ikke et uvanlig syn ved de mange drosjer på øvre torv at sjåførene røykte og fortalte gode historier der det lå lent over polerte panser.
Fra 1960 fikk drosjene radioer i bilene, koblet til en radiosentral med rekkevidde på ca 3 mil som ikke alltid virket ved dårlig vær.

Storgaten 23 var opprinnelig Ringen vaskeri da den ble kjøpt, og det var leiligheter i andre etasje.
Før vaskeriet var det Hansens kolonial i 1. etasje og bygget gikk under navnet “Hansegården”.
Ennå lenger tilbake i tid har det vært pikeskole der, og helt tilfeldig har adressen vært i Hans Christian Ombestvedts eie i overgangen 1800-1900 tallet.
AUTOMOBILREGISTERET
———-

Dette registeret er i de første årene ikke oppgitt med bosted, og alle B registrerte biler var Østfold.
Det er derimot registret hvilke som var Drosjer. Jeg har allikevel KUN tatt med de som jeg har funnet i folketellingene.
Dette er fordi mange er usikre ang. bosted og det er lite oversikt over hvem som var drosjeeiere og hvem som kun var sjåfør på bil.

Uten årstall (usikker om alle var drosjer)
B1 – Hans Ombustvedt
B1 – Kjellerød
B2 – Hans Ombustvedt
B3 – F. Blom-Olsen (Hadde 3 hjul med spak og ikke ratt.)
B4 – Søren Kure
B5 – Disponent Einar Bugge
B7 – Ingeniør Robert Rafn (Skal visstnok fortsatt være i familien.)

1914
B-27 Disponent Otto Hjersing

1917
B-44 Oskar Onsaker Mercedes Benz

1922
B-1 Droscheeier Paul Kjellerød, Moss Bilmerke: Brennabor 6/14 hestekrefter.
B-36 Fabrikkeiere Brødrene Brandstrup, Moss Bilmerke: Dogde
B-44 Chauffør Oscar Onsaker Bilmerke: Benz
B-116 Vognmand Paul Ostinius Paulsen Bilmerke: Auburn, 43 hestekrefter.
Kjører Karl Paulsen
Kjører Anders Paulsen
Vognmand Lars Paulsen
B-119 Vognmand Hans Martin Johansen Bilmerke: Overland, 35 hestekrefter
B-129 Vognmand Hans Martin Johansen Bilmerke: Tofnirwerke, 6/16 hestekrefter
B-508 Landhandler Chr. Haagensen Bilmerke: Overland
B-509 Petter Krogsvold, Moss Bilmerke: Dodge
B-521 Chauffør Trygve Løken, Rygge Bilmerke: Richard & Herring
Løyvedokumentet til Hans Kristiansen – Krossern med drosje B-1216 er fra 16. August 1922 utstedt av Moss politikammer.

Oversikt 1925
B-2 Chauffør Harald H. Torsnes, Moss Bilmerke: Brennabor
B-42 Chauffør Torer Ødegård, Moss Bilmerke: Dodge
B-44 Chauffør Oscar Onsaker Bilmerke: Benz
B-456 Chauffør Arnt Stensrud Bilmerke: Anderson
B-466 Chauffør Jens Bredengen, Moss Bilmerke: Dodge
B-468 Chauffør Erl. Tollefsen, Krapfoss, Jeløy Bilmerke: Hupmobile
B-483 Form. Ole Bakke, Furuholtet, Rygge Bilmerke: Dodge
B-498 Cauffør Jørgen Vesteraas, Moss Bilmerke: Buick
B-509 Petter Krogsvold, Moss Bilmerke: Dodge
B-514 Chauffør Halfdan Willadsen, Moss Bilmerke: Buick
B-527 Chauffør Ruben Larsen, Moss Bilmerke: Dodge
B-1206 Chauffør Konrad Haugen, Moss Bilmerke: Buick
B-1216 Eksp. Hans Kristiansen, Solhøi, Jeløy Bilmerke: Hupmobile
B-1260 Chauffør Kristian Knudsen, Jeløy Bilmerke: Elkhart
B-1269 Chauffør Johns. Eriksen, Larkollen Bilmerke: Dodge
B-2225 Chauffør Karl Arnesen, Krabben, Jeløy Bilmerke: Buick
B-2235 Chauffør Ole Arnesen, Jeløy Bilmerke: Buick
B-2291 Chauffør Oscar Stenrød, Moss Bilmerke: Buick

Oversikt 1927
B-44 Chauffør Oscar Onsaker Bilmerke: Benz
B-456 Chauffør Arnt Stensrud Bilmerke: Chrysler
B-466 Chauffør Jens Bredengen, Moss Bilmerke: Buick
B-468 Chauffør Erl. Tollefsen, Krapfoss, Jeløy Bilmerke: Dodge
B-481 Tmeskriver Johannes Haagensen, Jeløy Bilmerke: Studbaker
B-483 Formand Ole Bakke, Furuholtet, Rygge Bilmerke: Dodge
B-498 Cauffør Jørgen Vesteraas, Moss Bilmerke: Buick
B-509 Petter Krogsvold, Moss Bilmerke: Dodge
B-514 Chauffør Halfdan Willadsen, Moss Bilmerke: Buick
B-527 Chauffør Ruben Larsen, Moss Bilmerke: Dodge
B-1205 Chr. Aslaksen, Larkollen Bilmerke: Buick
B-1206 Chauffør Konrad Haugen, Moss Bilmerke: Buick
B-1216 Eksp. Hans Kristiansen, Solhøi, Jeløy Bilmerke: Hupmobile
B-1269 Chauffør Johns. Eriksen, Larkollen Bilmerke: Dodge
B-2225 Chauffør Karl Arnesen, Krabben, Jeløy Bilmerke: Buick
B-2235 Chauffør Ole Arnesen, Jeløy Bilmerke: Buick
B-2291 Chauffør Oscar Stenrød, Moss Bilmerke: Buick

Oversikt 1929
B-44 Chauffør Oscar Onsaker Bilmerke: Benz
B-452 Otto Wold, Moss Bilmerke: Hupmobile.
B-456 Chauffør Arnt Stensrud Bilmerke: Chrysler
B-466 Chauffør Jens Bredengen, Moss Bilmerke: Buick
B-468 Chauffør Erl. Tollefsen, Krapfoss, Jeløy Bilmerke: Dodge
B-472 Chauffør Sigurd Firing, Rygge Bilmerke: Dodge
B-481 Timeskriver Johannes Haagensen, Jeløy Bilmerke: Studbaker
B-483 Hvalfanger Ingvald Anthonsen, Jeløy Bilmerke: Chrysler
B-509 Fru Anne Tollefsen, Moss Bilmerke: Dodge
B-514 Chauffør Halfdan Willadsen, Moss Bilmerke: Chrysler
B-527 Chauffør Ruben Larsen, Moss Bilmerke: Dodge
B-528 Chauffør Arnt B Stenstud, Moss Bilmerke: Chrysler
B-1205 Chr. Aslaksen, Larkollen Bilmerke: Buick
B-1206 Chauffør Konrad Haugen, Moss Bilmerke: Buick
B-1214 Ekspeditør Karl Kristiansen, Solhøi, Jeløy Bilmerke: Hupmobile
B-2225 Chauffør Karl Arnesen, Krabben, Jeløy Bilmerke: Buick
B-2235 Chauffør Ole Arnesen, Jeløy Bilmerke: Buick
B-2291 Chauffør Oscar Stenrød, Moss Bilmerke: Buick
B-4067 Chauffør Sigvart Wilhelmsen, Jeløy Bilmerke: Dodge
B-4151 Oscar Onsaker, Moss Bilmerke: Buick
B-6040 Oscar Olsen, H Bernes. gt 19, Moss Bilmerke: Dodge
B-6069 Rolf Evensen, Malakoff, Rygge Bilmerke: Buick
B-6074 Johs. Karlsen, Kambo Bilmerke: Buick
B-6080 Osvald Olsen, Ulriksborg, Rygge Bilmerke: Dodge

Oversikt 1930
B-466 Chauffør Jens Bredengen, Moss Bilmerke: Dodge
B-481 Timeskriver Johannes Haagensen, Jeløy Bilmerke: Studebaker
B-509 Fru Anne Tollefsen, Moss Bilmerke: Dodge
B-514 Chauffør Halfdan Willadsen, Moss Bilmerke: Chrysler
B-1205 Chr. Aslaksen, Larkollen Bilmerke: Buick
B-1232 Hoteleier K Veum, Larkollen Bilmerke: Adler
B-2291 Chauffør Oscar Stenrød, Moss Bilmerke: Buick
B-4151 Oscar Onsaker, Moss Bilmerke: Buick
B-6040 Oscar Olsen, H Bernes.gt. 19, Moss Bilmerke: Dodge
B-6069 Rolf Evensen, Malakoff, Rygge Bilmerke: Buick
B-6074 Johs. Karlsen, Kambo Bilmerke: Buick
B-6078 Osvald Olsen, Ulriksborg, Rygge Bilmerke: Dodge
B-6146 J C Knudsen, Askerød, Jeløy Bilmerke: Buick
B-6147 Chauffør Sigurd Karlsen, Moss Bilmerke: Dodge
B-6165 Drocheeier Erling Tollefsen, Moss Bilmerke: Auburn
B-6186 Chauffør Thor Gunnarsby, Krabben, Jeløy Bilmerke: Hupmobile
B-6191 Chauffør Isak Andersen, Rygge Bilmerke: Buick
B-6216 Chauffør Karl Christiansen, Jeløy Bilmerke: Nash
B-6240 Chauffør John Stensrud, Moss Bilmerke: Chrysler
B-6246 Chauffør Bjarne Hermansen, Jeløy Bilmerke: Dodge
B-6256 Chauffør John Stensrud, Moss Bilmerke: Chrysler
B-6301 Oscar Onsaker, Moss Bilmerke: Buick
B-6325 Chauffør Karl Arnesen, Jeløy Bilmerke: Buick

Oversikt 1935
B-6040 Oscar Berg, Klostergata 9, Moss Bilmerke: Nash 27
B-6069 Hans Evensen, Malakoff, Rygge Bilmerke: Dodge 35
B-6071 Karl Saastad, Moss Bilmerke: Oakland 28
B-6074 Johannes Karlsen, Kambo, Jeløy Bilmerke: Buick 28
B-6080 Osvald Olsen, Rygge Bilmerke: Buick 28
B-6146 J. C. Knudsen, Askerød, Jeløy Bilmerke: Volvo 32
B-6147 Sigurd Karlsen, Moss Bilmerke: Buick 26
B-6161 William Meum, Høiden, Rygge Bilmerke: Hudson 32
B-6165 Erling Tollefsen, Kongensgate, Moss Bilmerke: Buick 30
B-6191 Isak Andersen, Rygge Bilmerke: Buick 31
B-6216 Karl Kristiansen, Jeløy Bilmerke: Nash 30
B-6240 Arnt B. Stensrud, Moss Bilmerke: Buick 26
B-6246 Bjarne Hermansen, Torderødjordet, Jeløy Bilmerke: Biuck 29
B-6256 Erlig Løken, Rygge Bilmerke: Studbaker 31
B-6262 Ole Olsen, Fr. Nansens gate 5 Bilmerke: Buick 27
B-6325 Karl Arnesen, Helgerødgata 11, Jeløy Bilmerke: Buick 27
B-6367 Karl Almkvist Bilmerke: Buick 28
B-6373 Johannes Hågensen, Løvbekk, Jeløy Bilmerke: Nash 29
B-6376 Arne Johansen, Vincent Buddes Gate 32 Bilmerke: Dodge 30-31
B-6392 Egil Kristiansel, Cort. Adlers gate 2 Bilmerke: Buick 28
B-6400 Jens Bredengen Bilmerke: Buick 28
B-6440 Oskar Stensrød, Øvre Tvergate 2 Bilmerke: Nash 28
B-6453 Otto Wold, Klostergate 1 Bilmerke: Reo 31
B-6601 Håkon Hansen, Klostergata 5, Moss Bilmerke: Citroen 31
B-6644 Fru Anne Tollefsen, Moss Bilmerke: Buick 30
B-6796 Johan Sæby, Høiden, Rygge Bilmerke: Dodge 28

1951
Karl Berg, Larkollen
Leif Jacobsen, Larkollen
Sigurd Karlsen, Moss
Thorleif Thorvaldsen, Moss
BILDEBESKRIVELSER
———————-
“1942 gassgenerator Plymouth Olaves Røtne drosje fra Råde”
Om denne bilen gikk i rute i Moss vites ikke. Men den er avfotografert i Moss.
Antagelig ved Jeløy, mulig Verftsgata. Denne drosjen gikk på gass.

“B 1Paul Kjellerød og sjåfør Bryggemann Arnesen i Larkollen 1910”
Det er noe usikkert om Paul Kjellerød faktisk kjørte selv. Han er avbildet og oppgitt med
sjåfør flere ganger. Paul hadde i en periode en fast rute, Moss – Larkollen.

“Buick 1919 bilde 1921 Jørgen Vesterås og sjåfør TH Kure”
Jørgen Vesterås kjøpte sin første drosje i 1919. Denne ble antagelig byens første heltidsdrosje.
Andre drosjer ble brukt både privat og som drosjer. Her avbildet med egen sjåfør, T.H. Kure.
Løyvedokumentet til Hans Kristiansen –
Krossern med drosje B-1216 er fra 16. August 1922 utstedt av Moss politikammer.

“david brynildsen lignende bil ford_motor_car_with_gas_bag_1917”
Dette er ikke bilen til David Bryneldsen, men ganske tilnærmet lik.
Må ha vært et underlig skue denne bilen med ballong på taket.

“Drosjelampe”
midt på 1940-tallet. Det var antagelig ikke lys i dem til å begynne med.

“Drosjene på torvet ca 1924 Utsnitt”
Nærbilde av drosjene på det gamle torv. Drosjeplassen var på utsiden av Andersen & Bang.

“Drosjene på torvet ca 1924”
Drosjene på det gamle torv. Drosjeplassen var på utsiden av Andersen & Bang.
Bildet er antagelig tatt i 1924/25. Jørgen Vesterås er i den fremste bilen.

“Drosjesentral øvre torv 60 tall”

“Jørgen Vesterås ca 1924 Torvet”
Utsnitt fra Torvetbilde. Legg merke til at batteriet er på stigbrettet sammen med reservehjulet.

“moss drosjeeierforening”
Reklame.

“Paul Kjellerød 1917 eller senere”
Antagelig er bildet tatt hjemme hos Paul. Dette er den B-1 registrerte Brennadorbilen han kjøpte av
Hans Ombustvedt. Det kan være barna hans og hustru som synes på bildet.

“Storgata 23 1960 foto kai lorentzen”
Her går jeg ut i fra at det er før og etter bilder.
Huset ser forlatt ut. Dato på bildet er oppgitt 1960. Noe som kanskje ikke er korrekt ettersom
drosjesentralen flyttet dit i 1972.

“Storgata 23 1960 foto kai lorentzen taxi”
Som sagt, før og etter. Her ser vi at vinduer er byttet ut og dørene er forandret. Det er også satt på en “taxi” plakat. Også dette bildet er oppgitt til 1960. Men er i farger.

“andersen og bang_panorama”
Drosjeplassen frem til de flyttet opp til Øvre torv ved Basarbygningen.

“b1-råde-ny-vinkel”
Hans Ombustvet avbildet på Råde stasjon. Trolig på familietur.
Kan også være et oppsatt bilde av fotografen, Georg Kjellerød ettersom han var fra Råde.
Dato er usikkert. Om det er Ombustvedt som er avbildet, så må det være en gang mellom 1909-10
da Kjellerød bor i Christiania i 1910 tellingen. Bildet er renovert og er et utsnitt av et større bilde.
Kilde: Østfold fylkes billedarkiv.

“ombustvedt-råde”
Utsnitt.
Fra samme tid som bildet over. Kan også være familietreff.
Fotograf: Georg Kjellerød.
Kilde: Østfold fylkes billedarkiv.